Polarfönster

Svenska fönster tillverkade norr om Polcirkeln

Svensktillverkade fönster från Norrland, u-värde ner till 0,67

Polarfönster inte bara tillverkar våra produkter i Sverige utan vi strävar också efter att våra komponenter tillverkas i Sverige eller våra nordiska grannländer. Vårt glas tillverkas i Finland samt Sverige och träkomponenterna är norrländsk furu, aluminiumprofilerna tillverkas i norrland. När du väljer Polarfönsters produkter så hjälper du inte bara att skapa arbetstillfällen i vår fabrik utan du hjälper även att arbetstillfällen skapas hos våra underleverantörer i Sverige.

Miljö

Vi vet att det är allt viktigare för oss att tänka på hur vi bäst kan värna om miljön. Vi tror att fönster från Polarfönster är ett bättre val än utländska eller fönster med stor del av komponenterna tillverkade i utlandet. Samtidigt får du ett fönster av högre kvalité och en personlig service om något skulle hända dina fönster. Med höga energipriser så blir det ännu viktigare att ha energieffektiva fönster. Vi har som lägst ett u-värde på 0,67 vilket kan vara ett sverigerekord för fönster. Fönsterdörrarna har även de ett fantastiskt bra u-värde på ända ner till 0,72. 

Volymer och flexibilitet

Från oss på Polarfönster kan du få stora volymer av fönster till konkurrenskraftiga priser och med korta beslutsvägar. Vi ger vi dig en trygg och personlig service och support. Vi har också det lilla företagets flexibilitet som gör att vi kan hjälpa dig med det mesta i fönster väg. Fråga gärna om du har några funderingar gällande ert kommande projekt. Inget är för litet eller för stort, är det fönster till din stuga eller ditt hus, eller skall ni byta fönster i er bostadsrättsförening eller har ni på gång med ett större nybyggnadsprojekt, kontakta oss så hjälper vi er med att lösa ert behov.

Aktuellt

2024-05-30

Polardörren i Korpilombolo

Flytten av Polardörren klar!

Efter en rejäl mängd långtradarlass så har vi äntligen Polardörren hemma. Nu fortsätter arbetet med att få igång produktionen av Polardörren vilket kommer kunna ta någon månad. Vi har en heldel färdigtillverkade Polardörrar av olika modeller vilket gör att vi kan leverara omgående. Nytillverkning kommer som sagt att ännu dröja. 

Vägen framåt för Polardörren

Till först kommer vi att tillverka Polardörren såsom tidigare gjorts men vi kommer omgående att se över hur vi kan förnya och förbättra Polardörren ytterligare. Det var ett arbete som de tidigare ansvariga hade påbörjat men inte hunnit verkställa. 

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att kontakta oss med förfrågningar av Polardörren och Polarfönster.

2024-04-30

Polarfönster har köpt upp Polardörren

Svensktillverkade dörrar från Polardörren får en fortsättning!

Åter igen kan vi med stor glädje meddela positiva nyheter genom Polarfönsters förvärv av Polardörren. Vi är tacksamma över att kunna nu starta arbetet framåt för dessa två fina bolag och varumärken. Polardörren och Polarfönster ger oss möjligheter att nyttja varandras styrkor och gör oss till en mer komplett leverantör tack vare att vi nu även har ytterdörrar i vår produktportfölj. 

Polardörren flyttar sin produktion till Korpilombolo

För att dra största möjliga nytta av varandra så kommer vi att flytta Polardörrens produktion till Korpilombolo. Genom det så kan vi skapa nyttiga synergier i olika led i produktionen av fönster och dörr.

Det kommer att vara några veckor av hårt arbete innan flytten av Polardörren är färdig.

2024-02-21

Nystart av Polarfönster

Svensktillverkade fönster från Polarfönster får en fortsättning!

Det är med stor glädje som vi nu kan meddela att Polarfönster startar upp sin produktion i Korpilombolo igen. Det har varit några veckor av hårt arbete för att få till en nystart av Polarfönster men vi var aldrig orolig för att en forsättning inte skulle bli av. Vi har hela tiden sett vilken fantastiskt verksamhet Polarfönster är med fönster och fönsterdörr i toppklass.  

Ägargruppen består till majoritet av lokala ägare som tidigare var minoritetsägare i Polarfönster, vilket var ett krav från vår sida att lokala ägare skall ha majoritetsbestämmande, detta skapar en trygghet och långsiktighet för fönstertillverkningen. Vi har har även med oss kapitalstarka minoritetsägare med lång erfarenhet av att driva företag vilket förbättrar möjligheten till fortsatt utveckling och investering av Polarfönster.  

Energieffektiva fönster från Polarfönster i Korpilombolo

Med allt högre krav på energieffektivitet och mindre miljöpåverkan så kommer Polarfönster ha sin givna plats med kanske marknadens absolut mest energieffektiva fönster och fönsterdörr. Våra fönster och fönsterdörrar kommer ner till mycket låga U-värden, till otroliga 0,67 i U-värde. Polarfönster har senaste året förnyat sortimetet av fönster och fönsterdörrar vilket gett oss ett av marknadens mest slimmade vridfönster med bättre ljusinsläpp. 

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att kontakta oss igen med förfrågningar.   

 

2024-01-17

Tråkigt besked om anrik fönsterfabrik

Får svensktillverkade fönster från Polarfönster en fortsättning?

Med sorg får vi meddela att det anrika Polarfönster försattes i konkurs 17 januari 2024. Redan i december 2023 fick vi beskedet att vårt koncernmoderbolag Forshedagruppen försattes i konkurs tillika med ett av våra syskonbolag Forsheda Hus. Det ledde till osäkerhet även för Polarfönsters överlevnad, kommer den att dras med i konkursen eller kan vi fortsätta driften av kvalitétsfönster från Sveriges nordligaste fönsterfabrik? Tyvärr så gick det inte att undvika en konkurs. 

Fortsättning av energieffektiva fönster från Korpilombolo

Polarfönster har sin plats på den nordiska marknaden med sina produkter i toppklass vad gäller energieffektivitet med u-värde ner till 0,67. Av den anledningen så arbetas det febrilt med att återstarta produktionen av fönster och fönsterdörrar norr om polcirkeln i Korpilombolo. Vi hoppas kunna inom kort meddela att modernafönster från Polarfönster som har ett av marknadens absolut mest slimmade vridfönster med mycket ljusinsläpp och uppnår kanske marknadens absolut bästa energivärde, åter blir tillgängliga för den medvetne kunden där allenast det bästa är gott nog. 

 

2022-05-10

Delägare i Polarfönster

Sedan 1939 har Polarfönster i Korpilombolo tillverkat kvalitetsfönster av den långsamväxande norrländska kärnfuran. Den har den eftertraktade strukturen, hårdheten och styrkan, samt är naturligt impregnerad. Vi är således ett företag med lång historia men vi är inte bara ett anrikt företag utan även en hungrig aktör med mycket energi och höga ambitioner. Vi har den äldres erfarenhet och visdom och ungdomens iver och energi. Detta ger oss den unika mixen som gör att vi kan blicka framåt med stor tillförsikt. 

Både Forshedagruppen som helhet och Polarfönster är ett gäng driftiga entreprenörer och anställda som har det som behövs för utvecklas framgångsrikt in i framtiden. Genom detta samarbete kommer vi att uppnå värdefulla synergier som stärker båda företagen och som för med sig nytta för våra samarbetspartners, kunder och leverantörer. Polarfönster är Sveriges nordligast belägna fönstertillverkare och vi tillverkar produkter där även det absolut mesta av komponenterna tillverkas i Sverige.

Forshedagruppens kärnverksamhet är prefabricerade byggkomponenter till hus, så som väggar, såväl utfackningsväggar som planelement, bjälklagskassetter, stommar och takkassetter, och nu kan man även erbjuda kvalitetsfönster i egen regi. Forshedagruppen breddar verksamhet med utgångspunkten att vara en komplett avtalspart för kunden. Att Forshedagruppen valde just Polarfönster beror på företagets erkänt höga kvalitetsprodukter, långa historik och starka engagemang. Det är ett varumärke som vi är stolta över att tillföra gruppen. Med förvärvet har Forshedagruppen nu en rikstäckande representation på tio orter i landet, från Malmö till Korpilombolo norr om polcirkeln.

Polarfönster kommer fortsätta att vara en självständig aktör på marknaden med såväl sina egna etablerade kunder som gruppens gemensamma. För Polarfönster innebär förvärvet att vi breddar vår kundbas och får en stark och driftig partner som bland annat kan bidra till vår produktutveckling. Målet är att vi ska tillhandahålla ett komplett sortiment av olika fönstertyper. Självklart hoppas vi på synergier som stärker båda företagen och som för med sig nytta för er som kund såväl som leverantör.

Svensktillverkade fönster från Polarfönster får en fortsättning!

Det är med stor glädje som vi nu kan meddela att Polarfönster startar upp sin produktion i Korpilombolo igen. Det har varit några veckor av hårt arbete för att få till en nystart av Polarfönster men vi var aldrig orolig för att en forsättning inte skulle bli av. Vi har hela tiden sett vilken fantastiskt verksamhet Polarfönster är med fönster och fönsterdörr i toppklass.  

Ägargruppen består till majoritet av lokala ägare som tidigare var minoritetsägare i Polarfönster, vilket var ett krav från vår sida att lokala ägare skall ha majoritetsbestämmande, detta skapar en trygghet och långsiktighet för fönstertillverkningen. Vi har har även med oss kapitalstarka minoritetsägare med lång erfarenhet av att driva företag vilket förbättrar möjligheten till fortsatt utveckling och investering av Polarfönster.  

Energieffektiva fönster från Polarfönster i Korpilombolo

Med allt högre krav på energieffektivitet och mindre miljöpåverkan så kommer Polarfönster ha sin givna plats med kanske marknadens absolut mest energieffektiva fönster och fönsterdörr. Våra fönster och fönsterdörrar kommer ner till mycket låga U-värden, till otroliga 0,67 i U-värde. Polarfönster har senaste året förnyat sortimetet av fönster och fönsterdörrar vilket gett oss ett av marknadens mest slimmade vridfönster med bättre ljusinsläpp. 

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att kontakta oss igen med förfrågningar.   

 

Svensktillverkade fönster från Polarfönster får en fortsättning!

Det är med stor glädje som vi nu kan meddela att Polarfönster startar upp sin produktion i Korpilombolo igen. Det har varit några veckor av hårt arbete för att få till en nystart av Polarfönster men vi var aldrig orolig för att en forsättning inte skulle bli av. Vi har hela tiden sett vilken fantastiskt verksamhet Polarfönster är med fönster och fönsterdörr i toppklass.  

Ägargruppen består till majoritet av lokala ägare som tidigare var minoritetsägare i Polarfönster, vilket var ett krav från vår sida att lokala ägare skall ha majoritetsbestämmande, detta skapar en trygghet och långsiktighet för fönstertillverkningen. Vi har har även med oss kapitalstarka minoritetsägare med lång erfarenhet av att driva företag vilket förbättrar möjligheten till fortsatt utveckling och investering av Polarfönster.  

Energieffektiva fönster från Polarfönster i Korpilombolo

Med allt högre krav på energieffektivitet och mindre miljöpåverkan så kommer Polarfönster ha sin givna plats med kanske marknadens absolut mest energieffektiva fönster och fönsterdörr. Våra fönster och fönsterdörrar kommer ner till mycket låga U-värden, till otroliga 0,67 i U-värde. Polarfönster har senaste året förnyat sortimetet av fönster och fönsterdörrar vilket gett oss ett av marknadens mest slimmade vridfönster med bättre ljusinsläpp. 

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att kontakta oss igen med förfrågningar.   

 

Polarfönster produktion

Vackra fönster från Polarfönster

Välj ditt favorit fönster

Vårt sortiment av fönster ger dig möjlighet att hitta det som passar din smak och som estetiskt gör sig bäst till ditt hus eller din stuga. Vilket fönster du än väljer av oss så behöver du inte göra avkall på ett bra U-värde. Vi har 2-glasfönster som håller lika högt U-värde som andra tillverkare kan ha på sina 3-glasfönster.

Kulturfönster

Våra utåtgående kulturfönster i gammaldagsstil, har en vacker invändig allmoge profil och har ett U-värde på 1,3. Du kan välja mellan karmfast, överkantshängd, sidohängd som är 1-luft, 2-luft eller 3-luft. Du kan även välja så kallade flaggfönster med liggande post mellan fönster nedtill och upptill. Förstås finns det en mängd olika tillbehör som du kan välja till, så som spröjs i olika former. Vill du ha en annan färg än vit eller bara obehandlad, sök din favorit färg så fixar vi det till dig. Karmdjupet för 2-glasfönster är 105 mm.

Fönster 3-glas

Söker du ett fönster med superbra isolervärde och i mer modern stil så kan du välja mellan fasta, sidohängda och vridfönster. Våra fönster har ett U-värde så lågt som 0,67, vilket är ett av marknadens absolut bästa. Med våra 3-glasfönster får du en garanterad behaglig inomhusmiljö och sparar energi på köpet. Givetvis finns det olika möjligheter att göra dessa fönster så som det passar din smak. Det kan gälla stående- eller liggande bågposter, spröjs, spaltventil eller annan kulör. Naturligtvis kan du ha ett fönster med aluminium utsida och med olika kulörer, och förstås finns det olika glas alternativ såsom frostat, härdat osv. Karmen på våra 3-glasfönster är rejäla vilket också det hjälper att hålla ett bra isolervärde. Vårt träfönster har 115 mm karmdjup och med aluminiumutsida så är karmdjupet hela 125 mm.

Hur kan vi hjälpa er?